Trociny szkodliwe dla twojego gryzonia lub królika?

Trociny szkodliwe dla twojego gryzonia lub królika?

Peter Klaver, weterynarz / ekspert egzotyki i dzikiej przyrody, Doornenburg
Biuro doradcze Klaver4dieren
www.klaver4dieren.nl
info@klaver4dieren.nl
Sierpień 2005

Trociny zawierają tak wiele substancji toksycznych, że całkowicie nie nadają się jako ściółka dla gryzoni i królików. Ale również mogą zaszkodzić zdrowiu opiekuna.

Wstęp
Trociny (zrębki, wióry drzewne) są w większości wytwarzane w Europie z drewna iglastego (świerk i sosna), który zawiera wiele toksycznych substancji, w tym rakotwórcze węglowodory aromatyczne (fenole) i kwas abietynowy. Intensywny kontakt gryzoni i królików z ich ściółką ma poważne konsekwencje dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia. Różne rodzaje trocin, które są używane w Holandii i są dostępne w sklepach, zostały niedawno zbadane przez Plant Research International w Wageningen, a wyniki były szokujące (tabela 2). Wszystkie badane trociny pochodziły ze świerków i sosnowych drzew (tabela 1) i zawierały różne stężenia kwasu abietynowego. Ta substancja toksyczna prowadzi do zaburzeń czynności życiowych i chorób wątroby, dolegliwości ze strony układu oddechowego (zapalenie płuc) i zwiększa ryzyko zachorowania na raka u królików i gryzoni (żyjących na tych trocinach).

Jakie są toksyczne substancje w trocinach?
Trociny są używane od lat przez wielu właścicieli gryzoni i królików z pełną satysfakcją, jako ściółka. Jest tania, często dobrze pachnie i ma naturalne właściwości odstraszania owadów i środki dezynfekujące dzięki aromatycznym związkom (fenolom) w drewnie, szczególnie w drzewach iglastych. Ale ‘produkt naturalny’ nie zawsze oznacza, że jest on nieszkodliwy dla zwierząt, które na nim żyją, wręcz przeciwnie. Substancje toksyczne uwalniane z trocin są szkodliwe dla zdrowia gryzoni i królików. Jedną z najbardziej toksycznych substancji w trocinach jest kwas abietynowy, który występuje w prawie wszystkich rodzajach drzew iglastych w różnych ilościach. Gryzonie i króliki żyją w bliskim kontakcie z ściółką, dlatego też ma ona ogromny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie tych zwierząt.

Problemy zdrowotne są spowodowane przez substancje toksyczne, takie jak kwas abietyny i inne węglowodory (fenole) zawarte trocinach. Prawdopodobne, że małe cząstki trocin dostają się do dróg oddechowych jako kurz i uszkadzają (błony śluzowe) nabłonek, a toksyczne substancje dostają się do krwioobiegu.

U szczurów fenole wywołują alergiczną reakcję, która sprzyja atakom infekcji związanych z Mycoplasma Pulmonis. U szczurów domowych prowadzi to do częstych zachorowan a nawet zgonów. W rzeczywistości nie jest to alergia, ale odurzenie fenolami. Nabłonek tchawicy i oskrzeli jest uszkodzony, co ułatwia infekcje wirusowe i bakteryjne. Substancje toksyczne również dostają się do krwi i powodują uszkodzenie wątroby. Przy długotrwałej ekspozycji na toksyczne substancje z trocin, uszkodzenie wątroby jest bardzo rozległe i praktycznie nieodwracalne.

Enzymy wątrobowe we krwi obwodowej wzrastają jako wskazanie uszkodzenia wątroby, a układ odpornościowy zaczyna słabnąć, więc w rzeczywistości mamy chorego szczura.

w literaturze znane są różne skargi zdrowotne z kwasu abiotycznego z drzew iglastych i substancji pokrewnych.

1. uszkodzenie dróg oddechowych, w szczególności uszkodzenie nabłonka oskrzeli (Ayers, 1989, Vessel, 1967) i nabłonka tchawicy u szczura, w tym zapalenie płuc (TeSelle, 1993).

2. Uszkodzenia i choroby wątroby, w tym powiększenie wątroby u myszy, które są utrzymywane na trocinach przez długi czas (Odynets i wsp., 1991), wzrost trzech enzymów wątrobowych (oksydaza heksobarbitalowa, hydroksylaza aniliny i N-demetylaza etylo morfiny) u szczurów laboratoryjnych i myszy laboratoryjnych na trocinach z wydłużony czas indukcji dla narkozy (Vessel, 1967). Te wartości powróciły do normy po umieszczeniu królików na „podstawie innej niż trociny” w postaci żwiru kota (TeSelle).

3. zmniejszenie „czasu snu” po wstrzyknięciu barbituranów o 33% w ciągu 24 godzin po umieszczeniu zwierząt na trocinach i zwiększeniu aktywności enzymów wątrobowych we krwi. Po 48 godzinach objawy te były jeszcze silniejsze (Vessel, 1967).

4. Wzrost guzów (Guide to the Care and Use of Laboratory Animals, 1996).

5. osłabiony układ odpornościowy i więcej stanów zapalnych (Ducommun).

6. podrażnienie skóry i podrażnienie oka (Stead, 1986)

7. Ekspozycja człowieka na fińskie sosny powodowała alergiczny wyprysk kontaktowy i pokrzywkę, zapalenie błony śluzowej nosa, astmę, duszność i zapalenie spojówek w przetwórstwie drewna (Estlander, 2001).

Wpływy substancji toksycznych z trocin na zdrowie doprowadziły do tego, że w ośrodkach badań na zwierzętach w USA nie stosuje się trocin (wiórów drewnianych) jako ściółki. The Guidelines for the Care and Use of Laboratory Animals (1996) National Research Council (USA) wyraźnie stwierdzają, że trociny „zwiększają aktywność enzymów wątrobowych, zwiększają zachorowalność na raka i cytotoksyczność”.

Trociny kontra inne ściółki
Trociny (wióry drzewne, zrębki) są nadal używane w dużych ilościach przez osoby i „zwykłych konsumentów”, którzy mają gryzonie i króliki jako zwierzęta domowe. Przyczynia się do tego nieznajomość problemów zdrowotnych powodowanych przez trociny u gryzoni i królików u weterynarzy, właścicieli sklepów zoologicznych i miłośników zwierząt.
Powodami dla których tak chętnie korzystamy z trocin jest przyzwyczajenie użytkowników, ich szeroka dostępność, niska cena w porównaniu do alternatyw i „zapach” sosnowego drewna, który jest postrzegany jako przyjemny, aby zrównoważyć mniej przyjemnych zapachów, które czasami rozprzestrzeniają gryzonie i szczury.

Również Rada Europy zauważyła znaczenie dobrej ściółki i pisze o ochronie zwierząt (86/609 / EWG) wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych w art. 3.9. Ściółka/trociny (Bedding / strooisel), że „ściółka ma być sucha, chłonna, wolna od pyłu. Nie może być toksyczna, wolna od zakaźnych mikroorganizmów, szkodliwych zwierząt lub jakiejkolwiek innej formy zanieczyszczenia. W szczególności należałoby unikać stosowania trocin lub materiałów ściółkowych wykonanych z drewna poddanego obróbce chemicznej. Możesz użyć niektórych przemysłowych produktów ubocznych lub odpadów (takich jak strzępy papieru) „.

Jest to zadanie weterynarzy, którzy się zajmują gryzoniami i królikami, aby poinformować właścicieli o ewentualnych toksycznych ściółkach we współpracy ze specjalistami od zwierząt! Ponadto należy zwrócić na to uwagę w czasopismach poświęconych zwierzętom.

Alternatywą dla drzew iglastych (sosnowych), która nie zawiera toksyn dla królików i gryzoni, może być:
– Ściółka dla kotów (bez pyłu).
– strzępy papieru (najlepiej niezadrukowane) lub gazety (mogą zawierać toksyczny tusz).
– Produkty bawełniane (bez zapachu)).
– Mielone ziarna kukurydzy (Corbo).
– Trociny z innych rodzajów drewna, takie jak topole, bez substancji toksycznych (Care-fresh).
– Granulki z wyciśniętego drewna (drzewa liściaste, czasami ostre krawędzie) lub prasowany papier.
– Paski papieru (najlepiej bez tuszu).

Wniosek:
Trociny (zrębki) wykonane z sosny absolutnie nie nadają się jako ściółka dla gryzoni i królików. Zagrożenia dla zdrowia są niedopuszczalnie wysokie i powodują, że zwierzęta chorują i osłabiają ich odporność na infekcje i nowotwory. Trzymanie zwierząt na trocinach z drzew sosnowych jest w rzeczywistości wykorzystywaniem (znęcaniem się ) zwierząt. Dzięki szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej właściciele królików i gryzoni mogą zostać uświadomieni o szkodliwych skutkach używania trocin.

Literatura
Ayars, G.H., L.C. Altman, C.E. Frazier, and E.Y. Chi. 1989. The toxicity of constituents of cedar and pine woods to pulmonary epithelium. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 83:610-18.
Ducommun, D., The Toxicity of Pine and Cedar Shavings. The Rat Fan Club www.ratfanclub.org/litters.html
Estlander T., Jolinka R., Alanko K., Kanerva L. 2001. Occupational allergic contact dermatitis caused by wood dusts. Section of Dermatology, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland. Contact Dermatitis. 2001 Apr;44 (4) :213-7.
Guide to the Care and Use of Laboratory Animals, 1996. 1st ed. U.S. Dept. of Health and Human Services.
Johnston, Jeff : Respiratory toxicity of cedar and pine wood: A review of the biomedical literature from 1986 through 1995, University of North Carolina at Chapel Hill.

Odynets, A., O. Simonova, A. Kozhuhov, T. Saitsev, A. Verreva, L. Gnilomedova, and R. Rudzish. 1991. Beddings for laboratory animals: Criteria of Biological evaluation. Laboratornye Zhyvotnye 1:70-6.

Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich (1986). W sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych 86/609 / EWG, 24/11/1986
Sadhra, S., I.S. Foulds, C.N. Gray, D. Koh, and K. Gardiner. (1994). Colophony: Uses, health effects, airborne measurement and analysis. The Annals of Occupational Hygiene 38:385-96.
Stead, Lewis, (1986). Caring for a Rodent, http://www.webcom.com/lstead/rodents/general.html
TeSelle, E.R. (1993). The problem with pine: a discussion of softwood bedding. AFRMA Rat and Mouse Tales News Magazine

Vessel, Eliot S. (1967). “Induction of drug-metabolized Enzymes in Liver Microsomes of Mice by Softwood Bedding, Science 157 (sept.1967) : 1057-58

Wagner, R. Kelly. (1999). „What’s the Scoop: What’s wrong with cedar shavings?” Why You Should Not Use Cedar Shavings as Pet Bedding.

www.artsenapotheker.nl . Kontakt alergiczny z powodu kalafonii / kwasu abietynowego

Tabele

Laboratorium badań wyników Wageningen Plant Research International.

Analiza wiór drzewnych: czerwiec 2005 r. Rozróżnia drzewa iglaste / liściaste
Kompozycja 5 próbek trocin z 5 standardowych marek w Holandii z „Dierenspeciaalzaak” pobranych z dwóch partii od producenta, zakupionych w dwóch różnych sklepach .Każda partie za pomocą mikroskopu badano na 25 „cząstek drewna”.

Tabela 1:
Różnicę między drewnem iglastym a drewnem liściastym można uzyskać, patrząc, czy ma naczynie (element przewodzący drewna) czy tez nie ma.

drewno iglaste drewno liściaste
(brak naczynia) ( z naczyniem )

1a 24 1
1b 25 0
2a 25 0
2b 25 0
3a 25 0
3b 25 0
4a 25 0
4b 25 0
5a 25 0
5b 25 0

Wniosek: Badane trociny zawierają prawie wyłącznie drewno iglaste!

Tabela 2
Oznaczanie kwasu abietynowego w zrębkach, metoda ilościowa (chromatogram w połączeniu z widmem masowym).

Stężenie kwasu abietynowego w mg / gram wiór drzewnych.
Określone jako średnia z trzech pomiarów każdego rodzaju trocin i odchylenia standardowego (sd).

numer próbki średnie stężenie kwasu abietynowego sd

1 1.50 0.26
2 0.93 0.05
3 2.00 0.21
4 0.88 0.05
5 0.18 0.01

WNIOSEK:

Wszystkie badane próbki trocin / wiór drzewnych zawierają kwas abietynowy, oprócz dużej liczby związków chemicznych, z których niektóre są związane z kwasem abietynowym. Niektóre związki znaleziono w powietrzu nad trocinami, w tym monoterpeny (w tym alfa-terpineol).

Kwas abietynowy jest dobrze znanym w literaturze, czynnikiem wywołującym problemy zdrowotne u królików i gryzoni. Trociny i zrębki drzewne z nasion drzew iglastych (świerk i sosna) zawierają kwas abietynowy i nie nadają się jako ściółka dla królików i gryzoni.

WŁÓKNO DRZEWNE NIEBEZPIECZNE?

TROCINY- SZKODLIWE
dla twojego gryzonia lub królika

Raport z badań – Trociny.

Trociny zawierają tak wiele substancji toksycznych, że całkowicie nie nadają się jako ściółka dla gryzoni i królików. Ale opiekun zwierząt również jest zagrożony.
Nawet dla koni się nie nadaje jako ściółka.

Trociny są w większości wykonane z drewna iglastego, które zawiera wiele toksycznych substancji, w tym węglowodory aromatyczne, z głównym składnikiem kwasu abietynowego. Ze względu na intensywny kontakt gryzoni z ich ściółką, ma to poważne konsekwencje dla ich zdrowia i jest bardziej prawdopodobne, że spowoduje nowotwory, zapalenie płuc i znacząco skróci czas życia.

Ostatnio zbadano różne typy trocin używanych w Holandii pod względem zawartości tych
toksycznych substancji w laboratorium Uniwersytetu Wageningen i Centrum Badawczym.
Wyniki były szokujące; zmierzono wysoki poziom toksycznych węglowodorów. Oczywiste jest, że trociny wywołują zaburzenia czynności życiowych i choroby wątroby,
dolegliwości dróg oddechowych i ryzyko raka. Podsumowując, możemy stwierdzić, że trociny nie nadają się jako ściółka dla gryzoni i królików. Ale także dla fretek, koni i opiekuna, który ma styczność z trocinami, istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia związane z tą pozornie nieszkodliwą substancją.

Dlaczego trociny są tak często używane?
Trociny były używane przez wielu właścicieli gryzoni i królików od lat, ponieważ są tanie i często ładnie pachną. Trociny mają również naturalne właściwości odstraszające owady i środki dezynfekcyjne dzięki związkom aromatycznym zawartym w drewnie, zwłaszcza w drewnie sosnowym. Ale wiele publikacji naukowych w literaturze i dane z ostatnich badań w Wageningen wskazują na to, że jest to nieodpowiedzialne, trzymać nasze ukochane zwierzątka na trocinach.

Weterynarze i opiekuni zwierząt domowych mają za zadanie uświadomić właścicieli zwierząt domowych o alternatywach.

Peter Klaver, weterynarz i ekspert egzotyki i dzikiej przyrody