Exotic Birds N Rodent Bedding

Lepsza absorbcja i wygodniejsza w użytku, alternatywa dla wiór (ścinek) drzewnych i twardych ściółek.
Ekologiczne papierowe granulki są miękkie, wygodne i mają odpowiedni rozmiar, aby pozostawały na swoim miejscu w klatce. Joris naprawdę nie jest zwolennikiem tego typu siółek, ale jeśli ktoś chce je używać, to tylko tego typu miękkie granulki, w celu ograniczenia do minimum ryzyka podrażnień skory problemów z podeszwa. U gryzoni mniejszych od świnki morskiej należy dodać dodatkowo miękki materiał do zagnieżdżania, aby mogły się w nim chować i bawić. Joris zaleca 150 gramów włókna kokosowego lub Exotic N Colors. Oba są bardzo bezpiecznym materiałem do zagnieżdżania.

Zalety:
– Zawiera małą ilość pyłu
– Wizualnie atrakcyjna
– Dobrze wchłania wilgoć
– Kontrola zapachu
– Pozostaje lepiej w klatce niż inne ściółki
– Miękka i komfortowa
– Czysty produkt recyklingowy
– Biodegradowalna
– Przyjazna dla środowiska, wyprodukowana beż użycia żadnych środków chemicznych
-100% sterylna
– Dobra dla zwierząt, ludzi i środowiska

Kategoria cenowa: środkowy przedział cen rynkowych

Wady:
– Odchody ptaków bardzo widoczne
– droższe niż inne zrębki, lecz wystarcza na dłużej

Sposób użycia:
Zalecana warstwa w klatce to 3 cm. Królikom trzeba co 2 dni sprzątać odchody. W ten sposób ściółka może wytrzymać nawet do paru tygodni.

Odpowiednie dla:
Ptaków i gryzoni

The better absorption and comfortable alternative to wood chips and hard ground covers. These eco-friendly paper pellets are soft and comfortable and the right size for a very pleasant habitat. Joris is not really a proponent of pellets in a cage, but if one really wishes to use them, these soft pellets are ideal thanks to there limited risk of foot problems and skin irritation. With rodents smaller than guinea pigs, please add a soft nesting material. This to create a nest that prevents boredom. Joris advises 150 grams of Coconut Nesting Material or Exotic N Colours. Both are extremely safe nesting material.

Claims:

Dust-free and allergen-free
Visually appealing
Highly absorbent
Great odour control
Does not fall out of a cage as easily compared to beech bedding
Soft and comfortable
Recycling product
Biodegradable
Sustainable production without the use of chemicals
100% sterile
Good for animals, people and the environment

Price range: mid-market

Disadvantages:

- Bird faeces clearly visible
- More expensive than beech bedding, but lasts much longer

Instructions:

Apply a layer of about 3 cm in the cage. With rabbits, remove the dried faeces every 2 days. If you do so, you will be able to use the ground cover for several weeks.

Suitable for: birds, rabbits, guinea pigs, hamsters, rats and mice.
EXCOTIC BIRD N RODENTS_beestje

Animalfriendlines:

EXCOTIC BIRD N RODENTS_A6 8L schaduw

8 L

EXCOTIC BIRD N RODENTS_A4 50L schaduw

50 L